25.01.59 นายสัตวแพทย์มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยได้บรรยายให้ความรู้ ชีววิทยาของช้าง ที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

27.02.58 นายสัตวแพทย์มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยได้บรรยายให้ความรู้ ชีววิทยาของช้าง ที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

11.09.53 นายสัตวแพทย์มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยได้บรรยายสถานการณ์ช้างไทย ที่สวนหนังสือเจริญกรุง


22.09.52 นายสัตวแพทย์ประจำมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องประโยชน์ของช้างการอนุรักษ์ช้างไทย ที่โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์