กิจกรรมเสริมโป่งครั้งที่ 32

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุ​พืช และหน่วย ร.๒๙ พัน.๒ จัดกิจกรรม "เสริมโป่งช้างและสัตว์ป่า" วันเสาร์ที่ 2 กันยายน ๒๕๖๐ ณ บ้านหนองพุพระ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี